زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
اخبار و رویدادها

اعلامیۀ مطبوعاتي

press Release

کابل، ١١ میزان ١٣٩٦
نیروی انسانی در اداره‌های خدمات ملکی افغانستان جوان‌تر و تحصیل‌‌کرده‌ شده است.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به گونۀ منظم، به وسیلۀ کمیته‌های نظارت و ارزیابی از تطبیق اصلاحات در سکتور خدمات ملکی افغانستان، ارزیابی‌هایی را انجام می‌دهد. در ارزیابی نخست این کمیسیون، گزارش شش ماه نخست سال روان مالی پیشکش می‌شود.

در این تحقيق، اطلاعات به‌دست‌آمده از ٣٧ ادارۀ ملکی بررسی و مطالعه شده است. به اساس آمار هاي جمع آوري شده، ٨٤ درصد کارکنان استخدام‌شده در شش ماه نخست سال مالی، میان سنین ١٩ تا ٤٠ هستند و ١٦ درصد دیگر در میانه‌های سنین ٤١ تا٧٠ اند. هم‌چنان استخدام کارکنان در بست‌های ١ تا ٦، در رده‌های دکتورا تا 14 پاس، نشان می‌دهد که بیش‌ترین آنان، دارای تحصیلات لیسانس و ١٤ پاس هستند. بیش‌ترین کارکنان با تحصیلات عالی در مرکز، و بیش‌ترین کارکنان با تحصیلات پایین در ولایات استخدام شده‌اند. این می‌رساند که بیش‌تر دانش‌آموختگان در مرکز تجمع کرده‌اند.

احمد نادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در این باره گفت: «استخدام نیروهای تحصيل‌كرده، کارآزموده و جوان که آراسته با ظرفیت‌ها و فنون جدید باشند، با فرهنگ کشور آشنایی داشته باشند و از دانش و تجارب بزرگان و نسل‌های پیش از خود بهره گیرند، می‌تواند مؤثریت دستگاه خدمات ملکی را فراهم کند.»
بر بنیاد این پژوهش، ادارات دولتی افغانسان در افزایش میزان استخدام زنان موفقیت چندانی نداشته‌اند و ادامۀ این منوال، رسیدن به پالیسی توازن‌بخشی زنان و مردان را در ادارات دولتی دشوار خواهد ساخت. ناامنی، ساختار سنتی جامعه، کمبود مراکز آموزشی برای زنان در بسیاری از ولایات، مشکلات موجود در روش‌های استخدام، ندادن امتیازات خاص قابل اجرا در مطابقت با قانون برای زنان، به‌ویژه در ولایات، از سبب‌های مشارکت کم زنان گفته شده است. اين تحقيق نشان می‌دهد که ادارات دولتی در زمینۀ تطبیق برنامه‌های اصلاحات پس‌مان بوده‌اند. این می‌تواند اثرات ناگواری را در ارائۀ خدمات و حکومت‌‌داری خوب بگذارد.

نظارت کمیسیون نشان می‌دهد که از سیستم ارزیابی اجراات در ادارات، به صورت مؤثر استفاده نشده و این سیستم یک وسیلۀ تشریفاتی و فاقد محتوای کافی برای ارزیابی کارکنان خوانده می‌شود.
در این پیوند، آقای نادری گفت: «ارزیابی اجراات کارکنان، از مهم‌ترین وسایل ایجاد مسؤولیت‌پذیری و حساب‌دهی کارکنان در مقابل مکلفیت‌هایی است که بدان منظور گماشته شده‌اند. متأسفانه، مسؤولان رده‌بالای ادارات، با گریز از مسؤولیت در انجام ارزیابی اجراات، اغلب سهل‌انگاری می‌کنند و بدین گونه، از مؤثریت کار اداره می‌کاهند.»
به همین سان، پژوهش اطلاعاتی را دربارۀ چه‌گونگی مصرف بودجه‌های عادی و انکشافی، ضایعات کادری، استخدام داخل و خارج اداره، رسیدگی به شکایات کارکنان خدمات ملکی، ارزیابی اجراات کارکنان و آموزش کارکنان به دست می‌دهد و پیش‌نهادهایی را در این زمینه‌ها ارائه می‌کند.

با احترام
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی


 
اشتراک
آدرس الکترونيکي:
داستان های موفقیت
  
آقای احمد نجیب بیضایی
 
خانم ضیاگل سلجوقی
 
آقای ایمل مرجان
 
معلومات بیشتر
پروژه انكشاف نهاد های داخلي
   
پروژه انكشاف نهاد های داخلي
 
معلومات بیشتر
آمار
 
Performance Ratio Graph
معلومات بیشتر

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS