زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
جلالتمآب وزیر معارف فاروق ورگ                                                                                    
برنامه ظرفیت برای مدیریت یکی ازبرنامه های مفید و موثر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی میباشد که با استخدام افغان های متخصص باعث تقویت وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی از نظر ظرفیتی گردیده، زمینه ساز  آوردن اصلاحات و تغييرات محسوس دركشور خاصتا در وزارت معارف  گردیده است.

باید خاطرنشان ساخت که سال های1388 و 1389 از لحاظ اصلاح ادارۀ عامه و تطبیق سیستم جدید رتب و معاش؛ سالی پر از دستآوردهای چشمگیر در وزارت معارف  بوده است.

 قبل  از سال 1388 صرف 561تن مامور پایین رتبه و 67 تن مامور عالی در وزارت معارف زیر پوشش اصلاحات قرار گرفته بود؛ اما طی سالهای متذکره  و پنج ماه  نیمه اول  سال  روان  مجموعاً به تعداد 131,000 تن از معلمان و کارکنان نظام  معارف کشور از این سیستم مستفید شدند و قرار است  طی نیمه دوم سال جاری 4,000 بست کارکنان و 29,000 بست کارکنان خدماتی وزارت معارف  از طریق رقابت آزاد تحت پوشش سیستم جدید رتب و معاشات  پر گردند .

وزیر معارف افزود: تطبیق اصلاحات در وزارت معارف موجب تشویق هرچه بیشتر همکاران معارف مشتمل بر مامور، معلم و کارکن خدماتی در این وزارت گردیده که تأثیر مستقیم بر کیفیت آموزش در افغانستان وارد کرده است. ما موفقیت های بیشتر را به کمیسیون اصلاحات اداری آرزو دارم و امیدوارم هستم که سلسله اصلاحات اداری به همه ادارات افغانستان تا زمان گسترش که ادارات ما به آن نیاز داشته باشد و از تلاشهای کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی در این رستا اظهار قدردانی نموده، از بارگاه خداوند لایزال برایشان اجر دارین خواهانم.

موفق باشید
فاروق ورگ
وزیر معارف 

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS