زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
پروژه انکشاف نهادهای داخلی ( NIBP) ظرفیت جوانان و نوجوانان  را در بخش ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی ارتقا می هد.
 ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی برای جوانان

پروژه انکشاف نهادهای داخلی ( NIBP) ظرفیت جوانان و نوجوانان  را در بخش ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی ارتقا می هد.

ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی،  رول مهمی را در تعلیم و آموزش جوانان جهت دریافت فرصت  های کاری بازی میکند. این یک ضرورت مبرم است که باید سطح دانش لسان انگلیسی و تکنالوژی معلوماتی جوانان افغانستان ارتقا یابد، با وجود اینکه فعلاً کورس های زیادی درین بخش فعالیت میکند اما شمولیت رایگان درین کورس باعث اشتراک و علاقمندی کتله بزرگ جوانان گردیده است.

(( حمیرا شاگرد یکی از لیسه های کابل میگوید: این کورس کاملاً رایگان بوده و این فرصت سبب شده است تا من از مزایای آن مستفید شوم و سطح دانشم را بلند ببرم)) 

چرا برنامه ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی موفق بوده است؟
کورس رایگان و قایل شدن ارجحیت به طبقه نادار
فضای راحت و مصوون برای طبقه اناث باعث اشتراک تعداد زیاد دختران شده است
تقسیم اوقات کورس طوری ساخته شده است تا  اطفال هم به مکاتب  اصلی  خویش و  هم به کورس رفته بتوانند
استفاده از کانتینرهای مناسب به حیث صنف درسی با داشتن تجهیزات لازم، کمپیوتر و انترنت که ازطرف اداره انکشافی سازمان ملل متحد آماده گردیده است .

جهت آموزش جوانان و نو جوانان افغانستان، پروژه انکشاف نهاد های داخلی پروگرام را تحت نام  ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی برای جوانان با معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ طرح و دیزاین نموده است. 

اهداف مهم پروژه انکشاف نهاد های داخلی،  بلند بردن ارتقای ظرفیت ادارت دولتی افغانستان است . مشاور ارتقای ظرفیت این پروژه با معینیت امورجوانان در بخش ها مختلف منجمله طرح و پلان کورس، گومارش استادان، آموزش شاگردان و تطبیق وپیش برد هر بخش پروگرام کارمیکند. 

شاگردان ازطرف استادان ماهر و با تجربه روزانه یک ساعت در بخش های ابتدایی ( سافت ویر و انترنت) کمپیوترآموزش می بینند تا در آینده برای کارکردن آماده باشند، همچنان درین کورس فعالیت های دیگری مثل آماده گی برای مصاحبه، جستجو کار و نوشتن سوانح هم انجام می یابد. نا گفته نباید گذاشت که تایم این کورس طوری تعیین شده است که اطفال هم به کورس متذکره وهم به مکاتب اصلی خویش بصورت درست رسیده گی میتوانند، برای فارغان که دوره شش ماهه کورس را با موفقیت سپری نموده باشند ازطرف معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ  شهادت نامه توزیع میگردد.

در سال 2010 تقریبآ 300 تن جوانان کشور تحت این پروگرام آموزش دیده اند که ازین جمله چهل درصد آنان را دختران تشکیل میدهد. حمیرا میگوید: فضای صنف برنامه ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی برای جوانان مناسب، راحت و مطمین میباشد و فامیل من ازین ناحیه کدام تشویشی ندارد، یکی از شاگردان دیگر که زرمینه نام دارد هرروز برادر زاده خود را به صنف میاورد و ازوی مراقبت میکند، درنیمه اول سال2011  میلادی 400 تن شمولیت این کورس را حاصل نموده اند. 

(( سمیرا که 20 سال عمر دارد و کارمند وزارت داخله میباشد میگوید: تا حال چنین یک چانسی برایم میسر نه شده بود که همچو کورس را تعقیب نمایم ، وی میگوید سطح دانش لسان انگلیسی و مهارت کمپیوترمن خیلی انکشاف کرده است ودر وزارت داخله یکتعداد کارمندان را تریننگ میدهم. ))

تعلیم و تربیه جوانان جهت انکشاف ظرفیت متدوام در کشور یک امر ضروری میباشد.  برنامه ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی برای جوانان یک نمونه از ابتکار پروژه انکشاف نهاد های داخلی بوده که فعلاً حمایت تمویل کننده گان دیگری را که با معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ همکاری میکنند. با خود دارد.

یک عالم میگوید: (( اساس هرکشور بستگی به تعلیم وتربیه جوانان آن دارد ))

پروژه انکشاف نهاد های داخلی  تلاش میورزد تا نهاد های ملی را تقویت و ازارتقای ظرفیت دوامداردر ادارات ملکی افغانستان حمایت کند. هدف اساسی این پروژه ایجاد نیروی کار قابل و مؤثر از طریق توسعه نهاد های خدمات ملکی در سطح مرکز و ولایات  و  ایجاد یک میکانیزم حسابده و استفاد مؤثر از منابع جهت عرضه خدمات بهتر به مردم افغانستان میباشد. ازین پروژه دولت های آسترالیا، کانادا، هندوستان کوریا جنوبی، ایتالیا و سویزرلند حمایت میکنند.

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS