ژبه: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
 د برياليتوب داستانونه                                                                                                 

د برياليتوب داستانونه: د پروګرامونو د طرحې او مديريت لوې رياست د خپلو برياليو  كاركوونكو نه ستړي كيدونكو هلوځلو ته د قدر په سترګه ګوري او په منظمه توګه په ويب پاڼه كي، د برياليتوب د داستان په قالب كې د متخصصينو دبرياليو  اجراآتو دخپرولو غوښتنه كوي  

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2010 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS