زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
اسناد دیگر                                                                                          

اسناد دیگر: بدون اسناد پروژوی اسناد دیگری  دولتی  چون قانون کار، ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان، کنفرانس بین الملی کابل، قانون تدارکات، قانون خدمات ملکی، مقرره ها، طرزالعمل ها و غیره اسناد مفید دیگر نیز موجود است


 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS