ژبه: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
نور سندونه                                                                                          
نور سندونه: له پروژوي سندونو پرته د كار دقانون، د تداركاتو د قانون، د  افغانستان دملي پرمختيا د ستراتيژۍ، د كابل د نړيوال كنفرانس، د ملكي خدمتونو قانون او نور ګټورو كړنلارو او كړندودونو په شان ګټور سندونه موجود دي


 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2010 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS