زبان: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
 اسناد پروژه ها
 اسناد پروژه ها : ریاست عمومی طرح و مدیریت برنامه ها به ستراتیژی مدیریت دانش سخت معتقد است ازین رو اسناد تمام پروژه ها و برنامه های خویش را دردسترس دارد. ریاست عمومی تا حال پروژه های متعددی ارتقای ظرفیت را تطبیق کرده و خواننده را تشویق مینماید تا با مطالعه این اسناد درباره برنامه های مذکور شناخت دقیق حاصل کند

 

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2012 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS