ژبه: English | دري | پشتو   
 
CBR Title
   
سیمینار پیرامون  مبارزه علیه فساد اداری
مامورین بلند رتبه افغانستان درسیمینار تجارب سینگاپور و جاپان مبنی بر مبارزه با فساد اداری در سینگاّپور اشتراک کردند                                                                       
سیمینار پیرامون  مبارزه علیه فساد اداری

مامورین بلند رتبه افغانستانخبر، 6 اگست 2011

سیمینار پیرامون  مبارزه علیه فساد اداری

مامورین بلند رتبه افغانستان درسیمینار تجارب سینگاپور و جاپان مبنی بر مبارزه با فساد اداری در سینگاّپور اشتراک کردند

یک گروپ 18 نفری مرکب از مقامات بلند رتبه دولتی ادارت مختلف و نهاد های خارجی مقیم در افغانستان درسیمینارتحت عنوان مبارزه علیه فساد اداری که از تاریخ 18 الی 22 جولای سال 2011 در سینگاپور راه اندازی شده بود، اشتراک نمودند. این برنامه آموزشی که با همکاری کشورهای جاپان وسینگاپور راه اندازی شده بود نتیجه سعی و تلاش کشور های جاپان وسینگاپور مبنی بر فراهم آوری مساعدت های تخنیکی برای افغانستان در امر حکومت داری بهتر ومبارزه با فساد داری بود.این تشریک مساعی در کنفرانس بین المللی کابل مورخ 20 جولای 2010  درباره افغانستان ازسوی کاتسویا اوکادا وزیر خارجه جاپان مطرح شده بود.

درین سیمینار مامورین بلند رتبه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، وزارت خانه های مالیه، داخله و  احیا و انکشاف دهات ،اداره عالی نظارت بر ستراتیژی مبارزه با فساد اداری، اداره لوی سارنوالی و اداره تفتیش و کنترول اشتراک داشتند.درین سیمینار که به مدت یک هفته ازطرف همکاران خدمات ملکی سینگاپور براه انداخته شده تجارب و آموخته های کشورهای جاپان و سینگاپورمبنی برحکومت داری بهتر و شیوه های مبارزه با فساد اداری که فعلا از اولویت های  مهم دولت افغانستان شمرده میشود، با پالیسی سازان افغانستان شریک ساخته شد.

و اشتراک کننده گان از مراکز مبارزه با فساد اداری و ستره محکمه کشورسینگاپور نیزدیدن به عمل آوردند.درین سیمینارهمچنان دوتن از استادان پوهنتون میجی جاپان درباره سیستم دولت جاپان وتجارب که این کشور در امر ازبین بردن فساد اداری داشت بحث کردند.

برنامه همکاری های جاپان – سینگاپور یا جی اس پی پی 21 عبارت از چوکات تشریک مساعی است که  ازسوی پروگرام همکاری های وزات خارجه سینگاپور و اداره همکاریهای بین المللی کشور جاپان ساخته شده است  که تحت این چوکات هردو کشور از طریق فراهم آوری مساعدت های تخنیکی برای انکشاف کشورها استفاده مینمایند.دولت جمهوری اسلامی افغانستان از مساعدت 1.2 میلون دالری برنامه همکاری سینگاپور که در کنفرانس بین المللی توکیو در مورد بازسازی افغانستان ازطرف سینگاپور وعده شده بود، برخوردارگردید.

برعلاوه راه اندازی تریننگ های برنامه همکاری جاپان – سینگاپوریا جی اس پی پی21، سینگاپور از طریق همکاری نزدیک با آشیا فوندیشن و موسسه فدرال جرمنی با راه اندازی برنامه های ارتقای ظرفیت های منابع بشری جهت مبارزه با فساد اداری و هوانوردی ملکی افغانستان را مساعدت میکند و تا حال تقریبآ 410 تن ازکارمندان دولت افغانستان تحت این برنامه در بخش های چون اداره عامه، معارف، ترانسپورت شهری، محیط زیست و صحت تریننگ شده اند.    درسیمینار تجارب سینگاپور و جاپان مبنی بر مبارزه با فساد اداری در سینگاّپور اشتراک کردند

 

 
 
حق چاپ محفوظ است © 2010 AFGHANEXPERTS. Powered by NETLINKS